Over FlexHomies

FlexHomies is een platform waar huiseigenaren woonruimte verhuren aan buitenlandse werknemers. Een eigentijds concept waarbij we maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, vergrijzing en het huisvesten van arbeidsmigranten het hoofd bieden doordat we mensen simpelweg huisgenoten maken. 

FlexHomies slaat een brug tussen mensen en culturen. De community bestaat uit huiseigenaren die bereid zijn om een extra ruimte in hun woning te verhuren aan speciaal door uitzendbureau HOBIJ geselecteerde buitenlandse medewerkers die op zoek zijn naar een thuis ver weg van huis, én die zich bewezen hebben voor wat betreft tomeloze inzet en goed gedrag. Het zijn mensen die geïnteresseerd zijn in Nederland, de Nederlandse cultuur, maar ook in hoe we samen als mensen onderling een goed contact hebben met elkaar. 

Arbeidsmigranten uit andere EU-landen hebben in Nederland moeite om passende woonruimte te vinden. Uitzendbureau HOBIJ heeft daarom het aloude hospita-concept in een nieuw jasje gestoken. Een initiatief met praktische én sociale voordelen: een bijverdienste voor de verhuurder, maar ook sociale cohesie en integratie. 

HOBIJ helpt dagelijks 3.500 arbeidsmigranten uit verschillende EU- landen aan het werk. HOBIJ zocht al langer naar een manier om arbeidsmigranten goede huisvesting te bieden. Op het nieuwe online hospitaplatform Flexhomies koppelt HOBIJ medewerkers aan mensen die een kamer over hebben en die sociale contacten met huurders op prijs stellen. 

Veel arbeidsmigranten missen tijdens hun verblijf in Nederland de gezelligheid en warmte van het eigen gezin. Daar tegenover hebben we in Nederland mensen die alleen zijn of zich eenzaam voelen. Op Flexhomies koppelen wij deze twee behoeften aan elkaar. De arbeidsmigrant vindt hier zijn kamer; samen besluiten verhuurder en huurder of en in hoeverre er ruimte is voor sociaal contact in de vorm van af en toe samen eten, elkaar helpen met een klusje. of elkaars taal leren spreken.